• Kursus
  kurser

  Udvikling og Uddannelse

WinMastering Leadership

Denne lederuddannelse er rettet mod deltagere, der gerne vil have teorierne på plads, og vil afprøve en masse værktøjer, med henblik på at blive en endnu mere kompetent leder. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, dialog, intensiv praksistræning og opfølgning i plenum omkring fælles læring. Træningen tager udgangspunkt i lederens egne problemstillinger og udfordringer.

Modul 1: Change management

Der er stigende fokus på vigtigheden af professionel organisatorisk implementering af forandringer i virksomheden. Vi fokuserer her på forandringsinitiativer og de processer de fører med sig. Change Management - på dansk forandringsledelse - handler om, hvorfor og hvordan forandringer sker, og med hvilke værktøjer forandringer skal gribes an. Forandringer i virksomheder er komplekse, fordi de ofte sker i spændingsfeltet mellem forretningsmiljø, organisation, medarbejdere og understøttende teknologier - samt ikke mindst kunderne.

Change Management har fokus på, hvordan mennesker reagerer på forandringer - som individ, del af et team og samlet i en organisation og den rolle lederen spiller i den succesfulde forandringsimplementering.

Deltagernes forventede udbytte er bl.a.:

 • Præsentation af væsentlige Change Management-rammeværktøjer.
 • Viden om teorier vedr. roller, ansvar og ledelsesstile.
 • Indsigt i hvad forandring betyder for de implicerede parter.
 • Kendskab til hvordan det indlærte kan bidrage til at sikre en smidig implementeringsproces af forandringsinitiativerne.

Modul 2: Situationsbestemt ledelse & Low or not excellent performance

Situationsbestemt ledelse er en ledelsesfilosofi og et koncept, som tager udgangspunkt i, at mennesker er forskellige, og menneskers udgangspunkt for at kunne løse deres opgaver er forskellige. Situationsbestemt ledelse giver ledere og medarbejdere et fælles sprog og hjælper lederen med at finde den ledelsesstil, der er mest effektiv i situationen.

Med baggrund i din egen erfaring får du indsigt i, hvordan du tilpasser din lederadfærd til den konkrete situation, så du via effektiv kommunikation udvikler de forskellige medarbejderes kompetencer, selvtillid og motivation. Vi fokuserer på, hvordan medarbejdernes udviklingsniveauer matches med de fire centrale ledelsesstile: instruerende, coachende, støttende og delegerende.

Deltagernes forventede udbytte er bl.a.:

 • Direkte kobling mellem teori og praktiske øvelse. Den meget anvendelsesorienterede fokus sikrer, at deltagerne kan gå direkte fra kurset til sin arbejdsplads og omsætte ny viden til færdigheder og dermed også til resultater.
 • Indsigt i enkelt og gennemprøvet ledelsesværktøj.
 • Fokus på forretningsudvikling via effektiv leder- og medarbejderudvikling.

Om eftermiddagen arbejder vi med Low or not excellent performance.

Her opnår deltagerne en øget forståelse for, hvordan man positivt kan arbejde med low performers. Og hvordan deltagerne kan skabe endnu mere excellent performance gennem at arbejde positivt med begrebet og værktøjerne.

Deltagernes forventede udbytte er bl.a.:

 • Identificere de primære årsager til low eller ikke excellent performance.
 • Have kendskab til værktøjer og teknikker til at håndtere low eller ikke excellent performance.
 • Anvende disse værktøjer og teknikker til at øge medarbejdernes performance uanset nuværende niveau.
 • Sætte konkrete krav og forventninger til medarbejderne og kontinuerligt følge op på disse.

Modul 3: Coaching og Motivation

Coaching er et ledelsesværktøj, som i takt med den øgede uddelegering og ønsket om mere selvledende medarbejdere, bliver stadig vigtigere for en leder at beherske. En coachende leder mestrer at lede en dialog, som guider medarbejderne til at få større selvindsigt, udnytte deres ressourcer optimalt, selv tager ansvar og skabe bedre resultater. På kurset lærer du at integrere coaching i din personlige ledelsesstil. Du får coachingværktøjer til at stimulere motivation, målsætning og handlekraft hos dine medarbejdere.

Motivation er nøglen til succes, men hvor kommer den fra? Hvad er det, der får folk til at arbejde hårdt for at skabe resultater for andre? Den afgørende faktor er ledelse – specielt motivationsledelse. Vi sætter fokus på teori og forskning på området, og krydrer det med personlig refleksion samt konkrete ledelsesværktøjer, der øger motivationen og skaber resultater i din virksomhed. Der introduceres forskellige redskaber til at motivere, engagere og skabe arbejdsglæde, og deltageren vil få hjælp til at finde ind til sit personlige udgangspunkt: Præferencer, værdier og motivationsprofil i forhold til hans/hendes konkrete ledelsesadfærd.

Deltagernes forventede udbytte er bl.a.:

 • Indsigt i hvad der kræves af en værdifuld coach og sparringspartner, og på hvilke områder du med succes kan bruge coaching.
 • Effektive lytte- og spørgeteknikker i den coachende samtale.
 • Strukturen i coachingsamtalen – trin for trin.
 • Træning i coachingsamtalen i praksis med sparring og feedback af underviser og øvrige deltagere.
 • Teori og forskning inden for motivationsfeltet.
 • Up-to-date viden om hvad der driver mennesker i en verden med konstant forandring, og hvordan du motiverer med forandring som et grundvilkår.
 • Feedback og sparring på egne motivationsdilemmaer og cases.

Modul 4: Time Management & Facilitering og mødeledelse

Med brug af Time Management-principperne opnår deltagerne større effektivitet og får derved frigjort tid. Det skaber ro, giver den enkelte styring og overskud samt overblik over sin hverdag.

Deltagernes forventede udbytte er bl.a.:

 • Bedre og mere effektive arbejdsvaner.
 • Forbedret evne til at styre frem for at lade sig styre.
 • Opnår system og kontrol - og frigør hjernekapacitet.
 • Skaber sammenhæng mellem tidsanvendelse og opnåede resultater.
 • Bliver bedre til at planlægge og prioritere.
 • Når det der er vigtigt og sine mål gennem brug af Time Management-principperne.

Eftermiddagen bruges på facilitering og mødeledelse.

Møder er en af de aktiviteter, vi bruger rigtig meget tid på i vores arbejdsliv. Når de er bedst, skaber de fantastiske resultater, men når de er værst, er de spild af tid.

Du bliver klædt på til at skabe møder, der når deres mål på en inspirerende og motiverende måde. Og du lærer at udfylde rollen som faciliterende mødeleder.

På denne intensive eftermiddag bliver du således klædt på til at planlægge og facilitere dynamiske, effektive og motiverende møder. Du får redskaber, du kan anvende i praksis uanset om det drejer sig om hverdagens interne møder, eksterne kunde – og salgsmøder eller kreative workshops.

Deltagernes forventede udbytte er bl.a.:

 • Hvordan ser en optimal mødestruktur ud
 • Hvad facilitering helt grundlæggende er (og hvad det ikke er)
 • Hvordan du kommer godt fra start, sætter gode mål og motiverer deltagerne til at nå dem
 • Rollen som facilitator og mødeleder
 • Effektive spørgeteknikker, der leder frem mod målet
 • Sådan skaber du god energi og motivation på mødet.

Modul 5: Procesoptimering, Lean introduktion og SCRUM

På denne intensive introduktion til begrebet Lean vil deltagerne, gennem aktiv deltagelse og dialog om dagligdagen, blive ført ind i grundbegreberne inden for TQM og Lean.

Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, visning af undervisningsvideo, dialog, øvelser og interaktion mellem deltagerne og underviseren.

Deltagernes forventede udbytte er bl.a.:

 • Indføring i begreber og værktøjer inden for Lean.
 • Grundlæggende forståelse for, hvordan en virksomhed kan blive mere Lean.
 • Indblik i de fundamentale grundprincipper i at være EXCELLENT.
 • Indblik i de 8 spildtyper og hvordan de kan elimineres.
 • Viden om værdistrømanalyser og procesfokus.

Eftermiddagen bruges på introduktion til SCRUM. Deltagerne bliver ført ind i grundbegreberne inden for SCRUM, gennem aktiv deltagelse og dialog om udviklingsopgaver.

Deltagernes forventede udbytte er bl.a.:

 • Indføring i begreber, mindset og værktøjer inden for SCRUM.
 • Grundlæggende forståelse for, hvordan en virksomhed kan arbejde med SCRUM i dagligdagen, bl.a. ved at inddrage dem der allerede gør det, hvis vi har nogen af dem med denne eftermiddag.
 • Indblik i de forskellige roller i SCRUM.
 • Gennemgang af artifacts, møder og processen i SCRUM.
 • Kort træning i hvordan et SCRUM-møde kan forløbe.

Modul 6: Kundefokus

Med et øget fokus på kunderne er det vigtigt, at hele organisationen, og i kaskadens hellige navn, først og fremmest ledelsen, kender deres rolle i forhold til disse.

Der fokuseres på, hvordan strategien kan overføres til kunderejsen og ledelsens rolle i at realisere strategien - og samtidig skabe forbedret HEM (Human Experience Management).

Kortlægning af kunderejsen og ledelsens rolle i relation til denne, hvor medarbejderne og kunderne vil blive omdrejningspunktet, for at finde ind til HVORDAN alle parter bliver mere loyale. Ligeledes stilles der skarpt på, hvad det er der SKAL og bare IKKE må ske i det daglige, fordi det skræmmer kunderne og medarbejdere væk.

Deltagernes forventede udbytte er bl.a.:

 • Taktisk tolkning og stillingtagen til loyalitetsbegrebet herunder KPI´er, ressourcer, metoder m.m.
 • Udvikling af persona på fremtidens ultimativt kundefokuserede leder/medarbejder.
 • Kunderejsen fra strategi til daglig drift – kortlægning og væsentlige interaktionspunkter.
 • De 5 vigtigste overordnede forventninger til ledelsen – fra kunderne og medarbejderne.
 • Hvor i Customer Journey/kunderejsen er ledelsen og hvilken rolle spiller de.
 • De 3-5 vigtigste kundeforventninger til ledelsens og medarbejdernes del af kunderejsen.
 • Hvad er de 3 vigtigste ting, lederen skal gøre i sit job, for at skabe loyale kunder for virksomheden.
 • De 3 ”hændelser” der bare ikke må ske i forbindelse med lederens job, fordi det risikere at nedbryde loyaliteten til virksomheden?
 • Udarbejdelse af RIKKE for det videre forløb.

Modul 7: Fra kreativitet til innovation

Et gammelt ordsprog siger, at ingen kommer foran, ved at gå i andres fodspor - det er mere gældende nu end nogensinde før. Alle analyser viser nemlig, at fremtidens vindervirksomheder skal være både kreative og innovative. Mange taler også om det, færre gør noget struktureret ved det, og næsten ingen forstår, eller kan forklare forskellen på kreativitet og innovation.

Hvis kreativitet og efterfølgende innovation ikke er, eller meget snart bliver, en del af virksomhedens DNA, vil den være i risiko for ikke at overleve i en verden af i morgen.

Denne dag giver indsigt i, og værktøjer til, både at booste kreativiteten, og binde den kreative proces sammen med den struktur for innovation, der allerede er lagt for virksomheden.

Med udgangspunkt i bl.a. Edward De Bonos 6 tænkehatte, en række øvelser og interaktion mellem deltagerne stimuleres kreativiteten. Og den laterale og parallelle tankegang, vil gå hånd i hånd for deltagerne efter kursets afslutning.

Efterfølgende vil der kunne sættes ledelsesmæssigt fokus på kreativitet, som et dagligdags værktøj i alle teams. Dermed bliver innovation og metoder til at opnå break through idéer forankret og internaliseret i hele organisationen.

Deltagernes forventede udbytte er bl.a.:

 • Får forståelse for forskellen på kreativitet og innovation.
 • Lærer om hjernens indvirkning på kreativ tænkning.
 • Finder ind til egen kreativ profil og kan arbejde ud fra den.
 • Lærer at tænke både lateralt og parallelt.
 • Indsigt i og konkret brug af De 6 Tænkehatte.
 • Får værktøjer til at styre både den kreative proces og den efterfølgende innovationsproces.

Nyheder

The Loyalty Virus

Loyalitetsekspert og CEO Peter Winther er forfatter til den anmelderroste bog ”The Loyalty Virus”, der handler om spredning af loyalitetsvirus.

Køb bogen her

Bøger horisontalt lav opløsning

Videoer fra Winholistic

Klik her for at se vores video site.

videoer

Præsentationsvideo

Holistic Experience™ bygger på troen på, at et holistisk fokus på medarbejdere, kunder og det omliggende samfund sikrer virksomheden vedvarende succes.

Hold mig opdateret

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes med nyheder, tilbud og inspiration fra Winholistic ApS via e-mail, brev, SoMe, telefon og sms. Jeg kan selvfølgelig altid framelde mig igen. Læs mere

Når du giver os din mailadresse og telefonnummer siger du ja til, at Winholistic ApS fremover må kontakte dig via e-mail, brev, SoMe, telefon og sms med nyheder, konkurrencer, dataindsamling, gode råd og tilbud om personlig udvikling, kurser og konsulentydelser.

Dine oplysninger bruges til at give dig anbefalinger og tilbud, der passer til dig.

Du vil kun blive kontaktet af Winholistic ApS, aldrig fra samarbejdspartnere, og vi videregiver ikke din e-mail-adresse til nogen. Undertiden vil vi sende dig relevante tilbud fra vores samarbejdspartnere (som løbende opdateres) se opdateret liste her.

Du accepterer at dine oplysninger behandles automatisk til brug for markedsføring, profilering og lignende.

Du kan ligeledes til enhver tid få rettet eller tilbagekaldt din profil eller lignende ved skriftlig henvendelse til info@winholistic.dk eller ved at sende et brev til Winholistic ApS, Borupvang 3, 2750 Ballerup, CVR nr. 32142532.

Tilmeld nyhedsbrev

Kontakt os

kort


Borupvang 3, 2750 Ballerup

+45 53 38 34 00

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.